Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie


Piktogram

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie liczy 5 klas Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego. Kadra liczy 18 nauczycieli. Bazę szkoły stanowi budynek główny, w którym oprócz izb lekcyjnych są:  pracownia komputerowa i biblioteka, siłownia i sala gimnastyczna.

Szkoła jest dla uczniów  miejscem wsparcia i pomocy. Oprócz realizacji zadań w obszarze kształcenia i wychowania, pełnimy w dużej mierze funkcję opiekuńczą. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Młodzież naszej szkoły może rozwiać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują: Koło polonistyczne, Koło języka niemieckiego, Koło języka angielskiego, Koło biologiczne,  i inne rozwijające zainteresowania uczniów. Organizujemy wycieczki o charakterze programowym, turystyczno – krajoznawcze oraz rajdy piesze.

W naszej szkole każdy uczeń ma szansę na swój własny sukces edukacyjny. Szczególną troską otaczamy ucznia mającego kłopoty w nauce poprzez :

Prowadzimy międzyoddziałową naukę języków obcych, która umożliwia naukę wybranych języków obcych bez względu na profil klasy. 

Obowiązujący w szkole system oceniania, jest obiektywny i sprzyja motywowaniu do nauki. Profesjonalizm naszych nauczycieli, ich nowatorstwo i życzliwość sprawiają, że uczniowie rozwijają sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania, przygotowując się twórczo do dalszego doskonalenia i kształcenia.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując różnorodne imprezy szkolne: seanse filmowe, przedstawienia kabaretowe, itp..
 
Prowadzimy cykliczne zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, zajęcia antystresowe, liczne pogadanki na temat zagrożeń dzisiejszego świata. Nauczyciele służ radą i pomocą zarówno uczniom jak i rodzicom.
 
Tradycją szkoły jest organizowanie Dni Otwartych Szkoły, tworzenie i premiery filmów o tematyce związanej ze świętami narodowymi (w rolach głównych występują nasi uczniowie).

W szkole panuje ciepła i serdeczna atmosfera, co podkreślają obecni uczniowie jaki i nasi absolwenci. Zachęcamy do rozmów z naszymi absolwentami – oni z pewnością bardzo miło i ciepło wspominają naszą szkołę. W naszej pracy stawiamy na  wzajemny szacunek i dobre kontakty uczeń – nauczyciel.

Informacja wytworzona przez:
Tadeusz Dolny , w dniu:  20‑03‑2006 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  20‑03‑2006 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2015 21:17:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie